شرکت توسعه و بهبود کسب و کار دگرش

مشاور و مجری طرح های توسعه کسب و کار مشاور و مجری خدمات فناوری اطلاعات مشاور و مجری پروژه های بهبود کسب و کار

در این سند با تمرکز ویژه بر مباحث بازار، فنی و مالی، به بررسی شاخص ها و فاکتورهای مالی و ارزیابی اقتصادی حاصل از اجرای یک پروژه اعم از راه اندازی یک طرح جدید، خط تولید، محصول جدید و … پرداخته می شود.

طرح توجیهی اقتصادی

در این سند با استفاده از روشها و تکنیک های علمی مدیریت استراتژیک نسبت به تدوین اهداف، ماموریت ها، چشم انداز و راهبردهای کسب و کار طی یک برنامه زمان بندی مدون اقدام می گردد.

برنامه ریزی استراتژیک

در این سند به بررسی کامل بازار، مشتریان، جامعه هدف، رقبا، روشهای طراحی و اجرای عملیات بازارسازی و … پرداخته می شود و نقشه راه ساخت بازار جهت آغاز و اجرا طرح ریزی گردد.

برنامه بازارسازی

در این سرویس به ارائه خدمات آموزش، دوره های آموزشی و کارگاههای آموزشی جهت توسعه منابع انسانی مبادرت می گردد.

عارضه یابی و بهبود فرایندها

در این سند به معماری سازمانی، فرایندها، رویه ها، شرح وظایف و مشاغل پرداخته می شود و در ادامه به بهبود فرایندها پرداخته می شود.

در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، تمامی تعاملات و ارتباطات با مشتریان در داخل یک سیستم تحت عنوان CRM تعبیه می شود.

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

در این پروژه، کلیه داده ها و جریان های اطلاعاتی کسب و کار جمع آوری، تحلیل و در قالب سیستم پشتیبان تصمیم گیری تلخیص و تحت عنوان پروژه هوش تجاری پیاده سازی می گردد.

هوش تجاری

در این پروژه به مقوله های حوزه دیجیتال مارکتینگ کسب و کار اعم از طراحی وب سایت، تولید محتوا و … پرداخته می شود.

داده کاوی
انبار داده
تاریخچه هوش تجاری
هوشمندسازی
هوش تجاری
شش سیگما

آکادمی دگرش

مقالات تخصصی مقالات تخصصی

داده کاوی
انبار داده
تاریخچه هوش تجاری
هوشمندسازی
هوش تجاری
شش سیگما

شش سیگما

/
خلاصه مدیریتی
ساختار طرح کسب و کار

خلاصه کتاب خلاصه کتاب

دوره های آموزشی دوره های آموزشی